Scintigrafie příštítných tělísek

Vyšetření se provádí k zobrazení zvětšených příštítných tělísek, která produkují ve zvýšené míře hormony. Zpravidla je nutné doplnit i scintigrafické vyšetření štítné žlázy, které se obvykle provádí v jiný den a po řádné přípravě (viz vyšetření scintigrafie štítné žlázy).

Průběh vyšetření:

Pacientovi je tenkou jehlou do žíly podané malé množství radiofarmaka. Prakticky ihned po injekci se pacient uloží na vyšetřovací lůžko a zahájí se snímkování oblasti krku a hrudníku - nejdříve se snímkuje oblast krku z přední projekce, pak následuje tzv. SPECT vyšetření, kdy se detektory gamakamery přibližně 30 minut pomalu otáčí kolem krku a hrudníku pacienta. Po tomto prvním snímání má pacient přibližně 1,5 hodiny volno (během této doby není bezpodmínečně nutné setrvávat na oddělení, je možné provádět běžné aktivity). Druhé snímkování se provádí stejným způsobem za 2-2,5 hodiny po injekci. V některých případech je nutné ještě i třetí snímání za další hodinu.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná. U doplňujícího vyšetření štítné žlázy jsou informace výše.

Celková doba vyšetření:

Je nutné počítat s tím, že vyšetření je poměrně zdlouhavé, může trvat i 5 hodin.