Lymfoscintigrafie

Vyšetření se provádí k průkazu poruchy odtoku mízy z postižených částí těla (nejčastěji končetin).

Průběh vyšetření:

Pacientovi se velmi tenkou jehlou podá pod kůži radiofarmakum, které se dostává do mízy. Po injekci se sleduje tok takto označené mízy příslušnou částí pacientova těla v klidu a po fyzické zátěži (například chůzi). Místa vpichu se liší podle vyšetřované oblasti – nejčastěji se vyšetřují dolní končetiny – zde se injekce zobrazovací látky podá pod kůži mezi prvním a druhým prstem každé nohy. Při vyšetřování horních končetin se injekce podá mezi prsty obou rukou, při vyšetření obličeje se injekce podá do horní části čela, při vyšetření hrudníku nad úroveň pupku, při vyšetření břicha pod úroveň pupku. Snímkuje se většinou za 3 hodiny po injekci, u vyšetření dolních končetin ihned po injekci a pak po 30 minutové chůzi. Celková doba vyšetření se tedy může lišit, záleží na vyšetřované oblasti a na rychlosti mízního toku . Při snímkování pacient leží na zádech na vyšetřovacím lůžku a detektory gamakamery snímají oblasti dolních končetin a trupu pacienta.

Příprava na vyšetření:

Není nutná žádná speciální příprava.