Scintigrafie antigranulocytárními monoklonálními protilátkami

Vyšetření se provádí u podezření na zánětlivé ložisko v těle.

Průběh vyšetření:

Pacientovi se do žíly podá malé množství radiofarmaka, které se naváže na pacientovy bílé krvinky. Bílé krvinky se ve zvýšené míře vyskytují v místě zánětu, takové místo je pak možné zobrazit pomocí gamakamery. Snímkování se provádí za 4 a 24 hodin po injekci. Při snímání obrazů pacient leží na zádech na vyšetřovacím lůžku, které se pomalu posouvá mezi detektory gamakamery. Pak následuje tzv. SPECT vyšetření, kdy se detektory gamakamery pomalu otáčí kolem sledované části těla pacienta (nejčastěji se jedná o oblast hrudníku a břicha). Snímkování trvá přibližně 30-60 minut.

Příprava na vyšetření:

Není nutná žádná speciální příprava.