Radionuklidová flebografie

Vyšetření se provádí k posouzení průchodnosti žil na dolních případně horních končetinách a ke zhodnocení prokrvení plic (případné narušení plicního prokrvení často přímo souvisí s poškozenou průchodností žil).

Průběh vyšetření:

U vyšetření žil dolních končetin pacient leží na zádech, do zavedené kanylky v žíle v oblasti nártu vyšetřované nohy se podá radiofarmakum a sleduje se průtok žilním systémem končetiny – nejdříve se zataženými škrtidly pod kolenem a nad kotníkem (posuzuje se tak průchodnost hlubokého žilního systému). Vyšetřovací lůžko se s pacientem posunuje mezi detektory gamakamery Následně se vše zopakuje po povolení škrtidel. Radiofarmakum projde žilním systémem a po dobu pár hodin zůstane v oblasti plic. Lze tak zhodnotit i stav jejich prokrvení.

U vyšetření žil horních končetin se zobrazovací látka podá do žíly nejčastěji na hřbetu ruky. Snímkuje se pak vsedě i vleže.

Příprava na vyšetření:

Žádná speciální příprava není nutná, někdy se před vyšetřením provede zahřátí příslušné končetiny v teplé vodní lázni k uvolnění a roztažení žil.