Perfuzní scintigrafie mozku

Vyšetření slouží k posouzení prokrvení mozkové tkáně u stavů po cévních mozkových příhodách, po některých úrazech hlavy, u určitých typů záchvatovitých onemocnění nebo k posouzení efektu léčby u vybraných neurologických a psychických nemocí.

Průběh vyšetření:

Většinou je potřeba vyšetřit prokrvení mozkové tkáně za klidových podmínek, proto je pacient po příchodu na oddělení uložen na lůžko, do žíly se mu zavede kanyla (ohebná tenká hadička). Pacient pak leží v temné místnosti 15-30 min. Během této doby by měl být pacient zcela v klidu, nemluvit ani neotvírat oči – zkrátka relaxovat. V tomto stavu je mu do žíly již zavedenou kanylou podané malé množství radiofarmaka. Za 20 až 60 minut se provádí snímkování. Kolem hlavy se pak přibližně 40 minut pomalu otáčí detektory gamakamery. Během snímání leží pacient na zádech, hlavu má lehce zafixovanou ve speciální opěrce, aby se během snímání nepohnula.

Příprava na vyšetření:

Pro ochranu štítné žlázy se večer před vyšetřením a ráno v den vyšetření užije tobolka Chlorigenu.

Poznámka:

Někdy si lékař vyžadující toto vyšetření přeje zobrazit prokrvení mozkové tkáně i za podmínek zátěže (zvýšeného prokrvení), v tom případě se ještě před aplikací zobrazovací látky podá malou infuzí do žíly lék, který způsobí rozšíření cév.