Scintigrafické zobrazení dopaminových transportérů v mozku

Vyšetření slouží k posouzení rozložení specifických struktur v mozkové tkáni, které mohou být poškozené u některých onemocněních (např.u parkinsonovy choroby).

Průběh vyšetření:

Po podání malého množství radioaktivní látky do žíly se nejdříve za 3 hodiny provádí snímkování oblasti hlavy (během této doby není bezpodmínečně nutné setrvávat na oddělení, je možné provádět běžné aktivity). Kolem hlavy se přibližně 50 minut pomalu otáčí detektory gamakamery. Během snímkování pak pacient leží na zádech, hlavu má lehce zafixovanou ve speciální opěrce, aby se během focení nepohnula.

Příprava na vyšetření:

Před podáním radiofarmaka případně i po vyšetření se užije Chlorigen – k ochraně štítné žlázy. Dále je nutné vysazení určitých pravidelně užívaných léků – to však pouze po dohodě s lékařem, který toto vyšetření požaduje.