Scintigrafické zobrazení dopaminových receptorů v mozku

Vyšetření slouží k posouzení rozložení specifických struktur v mozkové tkáni, které mohou být poškozené u některých onemocnění.

Průběh vyšetření:

Pacientovi se do žíly podá malé množství radiofarmaka. Nejdříve za 1,5 hodiny se provádí snímkování oblasti hlavy (během této doby není bezpodmínečně nutné setrvávat na oddělení, je možné provádět běžné aktivity). Kolem hlavy se přibližně 50 minut pomalu otáčí detektory gamakamery. Během snímkování pak pacient leží na zádech, hlavu má lehce zafixovanou ve speciální opěrce, aby se během snímání nepohnula.

Příprava na vyšetření:

Před podáním radiofarmaka případně i po vyšetření se užije Chlorigen – k ochraně štítné žlázy. Dále je nutné vysazení určitých pravidelně užívaných léků – to však pouze po dohodě s lékařem, který toto vyšetření požaduje.