Terapeutická aplikace osteotropních radiofarmak

Cíl terapie:

Po aplikaci osteotropních radiofarmak (89Sr-chlorid, 186Re-HEDP, 153Sm-EDTMP) dojde k destrukci nervových zakončení v postižené zóně kostní tkáně a tím i ke snížení bolesti

Indikace:

Neoplázie diseminované do skeletu.

Poznámka:

Podmínkou nutnou k terapii je pozitivní nález při scintigrafii skeletu a normální krevní obraz.