Terapeutická aplikace radiojodu

Cíl terapie:

Po aplikaci radiojodu (131I) dojde k destrukci části buněk štítné žlázy a tím i ke snížení funkce štítné žlázy.

Indikace:

Hyperthyreoza, funkční autonomie uzlů štítné žlázy.

Poznámka:

Veškeré terapie radiojodem řídí III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, v některých případech lze podat radiojod jenom za hospitalizace na specializovaném pracovišti.