Radiologie a nukleární medicína

Prezenční studium (B01756)

Předmět je vyučován ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN, výuka probíhá v letním semestru v 1. – 6. výukovém týdnu vždy ve středu v 15.00 – 16.30 v posluchárně Radiodiganostické kliniky (U Nemocnice 2).

21.2.2018Vyučující: Nukleární medicína
28.2.2018Vyučující: Nukleární medicína
7.3.2018Vyučující: Radiodiagnostická klinika
14.3.2018Vyučující: Radiodiagnostická klinika
21.3.2018Vyučující: Radiodiagnostická klinika
28.3.2018Vyučující: Radiodiagnostická klinika

Zápočet bude udělen na základě docházky a výsledků testu z Nukleární medicíny a Radiodiagnostiky (nutná min. 80% úspěšnost).

Doporučená literatura:
1) Kupka K a kolektiv: Nukleární medicína, učební text, P3K, 2.vydání, Příbram 2015, ISBN 978-80-87343-54-8
2) AstroNuklFyzika, RNDr. Vojtěch Ullmann

Kombinované studium (B01843)

Předmět je vyučován ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN, výuka probíhá v letním semestru v pátek 11.5.2018 v posluchárně Radiodiganostické kliniky (U Nemocnice 2).

13.00 – 13.45Vyučující: Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN - Princip scintigrafie, SPECT a PET, příprava na vyšetření, radiobiologie a radiační ochrana.
14.00 – 16.30Vyučující: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN - http://radio.lf1.cuni.cz/ – rtg záření, principy zobrazovacích metod (RTG, US, CT, MR), příprava na vyšetření, kontrastní látky, radiační ochrana.

Zápočet bude udělen na základě účasti na výuce.

Doporučená literatura:
1) Kupka K a kolektiv: Nukleární medicína, učební text, P3K, 2.vydání, Příbram 2015, ISBN 978-80-87343-54-8
2) AstroNuklFyzika, RNDr. Vojtěch Ullmann

Prezentace ke studiu

Materiály ke stažení