Výuka nukleární medicíny v akademickém roce 2022/23 (medici 4. ročník)


!!! Úvodní videoprezentace !!! o kurzu Nukleární medicíny


Informace


Elektronické výukové materiály

Elektronické výukové materiály (prezentace, ev. včetně komentáře, videa) naleznete v záložce Soubory-Výukové materiály ve fakultních MS Teams v týmu B00078 2022/23 Nukleární medicína, kanál „Obecné“.

Ideálně ještě před zahájením kurzu doporučujeme shédnout zejména komentovaná videa ve složce „Základy oboru jednoduše“, kde jsou jednoduchou, ilustrativní formou vysvětleny základní principy (Základy, Přístroje, PET).

Eventuelně je možné využít odkazy přímo na fakultní SharePoint. Stejně jako k Teams je potřeba fakultní CAS login a přístup do MS Office365.Publikace EANM