Výuka nukleární medicíny v akademickém roce 2020/21 (medici 4.roč.)


Před zahájením kurzu doporučujeme komentovaná videa shrnující technické základy oboru:


Přednášky ve formě elektronické prezentace

Publikace EANM