Výuka nukleární medicíny v akademickém roce 2022/23 (medici 4.roč.)

Informace

Elektronické výukové materiály

Elektronické výukové materiály (prezentace, ev. včetně komentáře, videa) naleznete v záložce Soubory-Výukové materiály ve fakultních MS Teams v týmu B00078 2021/1 Nukleární medicína, kanál „Obecné“. Ideálně ještě před zahájením kurzu doporučujeme shédnout zejména komentovaná videa ve složce „Základy oboru jednoduše“, kde jsou jednoduchou, ilustrativní formou vysvětleny základní principy (Základy, Přístroje, PET).Eventuelně lze využít odkazy níže, na prezentace v prostředí Adobe Connect:

Prezentace

Publikace EANM