Výuka pro studenty 1. Lékařské fakulty UK.

Jedná se následující předměty:

Povinně volitelné předměty pro studenty 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství:

Výuka probíhá v prostorách Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (U Nemocnice 5, Praha 2). Všichni studenti musejí být vybaveni studentským identifikačním průkazem, nošeným na viditelném místě (nařízení ředitele VFN).
Nová skripta pro přípravu ke zkoušce z nukleární medicíny ("Nukleární medicína", K.Kupka, J.Kubinyi, M.Šámal, a kol., rok vydání 2015)

http://p3k.cz/eshop/?p=productsList&iCategory=13&sName=Neza%F8azeno-do-edic

budou od 25. ledna 2016 k dispozici v knihkupectví v Lípové ulici za cenu 150 Kč. Jsou také v nabídce vydavatele, Nakladatelství P3K (www.p3k.cz/eshop), nicméně tam počítejte s navýšením ceny o balné/poštovné. V průběhu letního semestru budou skripta k dispozici také ve fakultní knihovně.