Výuka pro studenty 1. Lékařské fakulty UK.

Jedná se následující předměty:

Povinně volitelné předměty pro studenty 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství:

Výuka probíhá v prostorách Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (U Nemocnice 5, Praha 2). Všichni studenti musejí být vybaveni studentským identifikačním průkazem, nošeným na viditelném místě (nařízení ředitele VFN).
Skripta pro přípravu ke zkoušce z nukleární medicíny ("Nukleární medicína", K.Kupka, J.Kubinyi, M.Šámal, a kol., rok vydání 2015) si lze zapůjčit ve fakultní knihovně nebo pořídit v knihkupectví v Lípové ulici za cenu 150 Kč. Jsou také v nabídce vydavatele, Nakladatelství P3K

http://p3k.cz/eshop/?38,nuklearni-medicina-(karel-kupka-jozef-kubinyi-martin-samal-a-kol),

nicméně tam počítejte s navýšením ceny o balné/poštovné.