Seznam vyšetření prováděných na ÚNM

I. Vyšetření srdce a cév

II. Vyšetření CNS

III. Vyšetření plic

IV. Vyšetření ledvin a vylučovacího systému

V. Vyšetření trávícího traktu

VI. Vyšetření skeletu a kostní dřeně

VII. Vyšetření endokrinního systému

VIII. Scintigrafická diagnostika nádorů

IX. Vyšetření lymfatického systému

X. Vyšetření zánětů

XI. Vyšetření krve

XII. Pozitronová emisní tomografie (PET/CT)